VZT PROJEKT

Naše služby

 

Navrhneme vám vzduchotechniku na mieru.  Je dôležité si vybrať správne.

Projekčná kancelária vznikla v roku 2015, po 11r. skúsenostiach práce v komplexnej projekcii a realizácii vzduchotechniky a klimatizácie. Projekčná kancelária sa venuje vypracovaniu projektovej dokumentácie so zameraním na vzduchotechniku a klimatizáciu vo všetkých zadávacích stupňoch dokumentácií. Máme bohaté skúsenosti v projekcii vzduchotechniky a klimatizácie na objektoch rôznych typov, či už technologických, komerčných, občianskych atď.. Projektovú dokumentáciu Vám vieme spracovať na základe požiadaviek v závislosti na platných predpisoch a normách. Máme neustály prehľad o inováciách výrobkov vzduchotechniky a klimatizácie a tým vieme vyprojektovať stále energeticky úspornejšie technické riešenia. Projekčná kancelária tiež spolupracuje s výrobcami vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, architektami a súvisiacimi profesistami TZB a technológie. Zároveň vám vieme aj doporučiť odborné realizačné firmy vzduchotechniky a klimatizácie, ktoré vám dané vyprojektované technické riešenie odborne namontujú.